Считано от 1.8.2016 г. и на основание чл. 38 ал. 1 т. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование, името на училището се променя както следва: 137 Средно училище "Ангел Кънчев" (137 СУ "Ангел Кънчев").

headerimg

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре