На 12 и 13 януари (четвъртък и петък) на основание писмо Изх. № 9137-26/09.01.2017 г. на началника на РУО София-град, учебните занятия за 1 смяна (1,4,5,6 и 7 клас) ще започват в 08:20 ч. и ще приключват в 12:50 ч. за 2 смяна (2,3,8,9,10,11 и 12 клас) ще започват в 13:00 часа и ще приключват в 17:30 ч.

11 януари, сряда, е неучебен ден!


9 и 10 януари са обявени за неучебни дни. Предстои да се реши и за сряда.


МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

04 януари 2017 г.

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.

На 8 и 9 декември в Прага се проведе втората международна партньорска среща по проекта CL@SS. На срещата присъстваха 12 представители от партньорските държави. През първия ден на срещата участниците от всяка държава представиха своите обучителни дейности, дейностите по разпространението на проекта и резултатите от тях за първата година. Обобщаващият анализ за цялостната работа по проекта до момента, силните страни и срещащите се затруднения бе направен от г-жа Бисерка Зарбова от България.

През втория ден на срещата г-н Бушняшки от Националната школа по мениджмънт представи финансовият отчет по пера за всички държави и плана за предстоящите дейности.

class praga1

class praga2

class praga3

class praga4

Страница 8 от 15

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре