Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Гергана Крумова,
Магистър по психология

Gergana Krumova

Допълнителни квалификации в:

  • „Подходи и техники в консултантската дейност на училищните психолози“ - СУ „ Климент Охридски“ ДИУУ
  • „Обучителни затруднения и емоционално поведенчески затруднения в начална училищна възраст“  -  НБУ
  • „Поведенчески проблеми в училище-оценка и техники за работа“  -  НБУ
  • Сертифициран обучител в 14 ключови социални компетенции на  млада  работна сила

Сертифициран Педагог - Коуч от RVB CONSULTING

Сертифициран базов консултант по Позитивна психотерапия от Дружеството по позитивна психотерапия

Сертифициран треньор по шест социални компетентности на ученици в гимназиален курс

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре