Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Списък на учениците, приети в първи клас на 137 СУ „Ангел Кънчев“ 2017/2018 учебна година
Заявление за записване в първи клас
Карта на София - На картата са посочени районите, които носят точки при кандидатстване за 1 клас в 137 СУ.

Критерии за прием на ученици в първи клас

 1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес в границата на района на училището – 43 т.
 2. Настоящ адрес в административния район на училището,  съвпадащ с постоянния адрес Община София – 30 т.
 3. Настоящ адрес, различен от постоянния адрес в община София  – 29 т.
 4. Настоящ адрес, съседен на административния район на училището – 28 т.
 5. Настоящ адрес в Община София – 20 т.
 6. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 т.
 7. Адрес на месторабота на родителите в границите на района на училището – 10 т.
 8. Адрес на месторабота на родителите в административния  района на училището – 8 т.
 9. Деца с двама починали родители – 22 т.
 10. Деца с един починал родител – 20 т.
 11. Дете с трайни увреждания – над 50 % - 20 т.
 12. Дете от многодетнио семейство – 20т.
 13. Дете от приемно семейство или осиновено - 20 т.
 14. Деца-близнаци - 2 точки;
 15. Деца на бивши ученици - 10 точки.
 16. Деца на работещи в сферата на образованието в общински и държавни учреждения – 10 т.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. (приложение) на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17:00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17:00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17:00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17:00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.
Попълване на свободните места.

Вярвам, че ще направите най–добрия избор на училище за Вашето дете. Той следва да отчита, както интересите на детето Ви, така и възможностите на училището.

Във връзка с това препоръчвам да следите информацията на електронните страници на училищата, да се срещнете с ръководствата и училищните екипи.

Пожелавам успех на всички участници в столичната кампания за прием на първокласниците!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре