Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Учебна визита 137 СОУ

I hope that our visit was not too disrupted the lives of your school and your team.
I have fond memories of times spent with you and I have not forgotten what I have said, I should like to keep in touch with you.
I thank you in advance and please convey my friendly greetings to all your team and to Mrs. ZAKOVA.
And thank you for all gifts, the DVD, especially, allows me to show my friends and colleagues the warm welcome that you have given us.
Best regards
Etienne/FRANCE

Once again, I would like to thank everybody for making my very first study visit unforgettable:
- Rositsa, and her enthusastic team for hosting us with utmost hospitality - keep up the good work!
- all the experts - it was such an experience to meet you ALL!!! Not just to learn from each other but having so much fun too!
I keep looking at the photos some of you kindly shared and I FEEL the fun we had for 5 magic days.
So thanks everybody once again, and keep in touch!
Regards,
Judit/HUNGARY

I am very happy and I hope to come back in Bulgaria soon.
Kisses
Franca/ITALY

За мен беше истинско удоволствие да бъда част от учебната визита и да разкажа за Енвижън и пътя ни до момента.
Благодаря на Мариана , Роси и целия екип на 137 СОУ за страхотната организация!
Поздрави,
Кирил Русев

БНР Радио България
Публична покана - Рег. №9008469/08.11.2012г. регистрирана в АОП
http://www.monitor.bg/article?id=322820
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zV1guJcbJ28

Инициативата е по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" (УСПЕХ), който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Алтернативен метод за справяне с проблемните ученици и задържането им  в училище предлагат от Министерството на образованието. Това ще става под формата на различни извънкласни дейности.
Подобно на някогашните кръжоци извънкласните занятия ще са в различни области - от туризъм до мода и са част от европроекта "Успех".

Цел на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на личността на учениците с цел превенция на отпадането от образователната система, както и намаляване на проявите на агресиявно поведение, с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Допустими бенефициенти: МОНМ

Срок на изпълнение: 2011 - 2014 г.
За повече информация за проекта: тук

"Имало едно време ... една приказка" е съвместен проект, разработен от европейски училища в Италия, Обединеното кралство, България, Румъния, Турция и Испания. Една от основните цели на този проект е взаимно споделяне на национални  истории и регионални приказки.  През учебната 2011/2012 година вниманието ще се съсредоточи върху традиционните приказки в страните от Европа- участнички в проекта. През следващата 2012/2013 година проектът е фокусиран към регионалните приказки. Дейностите по проекта ще позволят  учениците да се срещнат с културното многообразие в Европа, да се повиши осведомеността им за различни европейски езици и култури. В комуникацията между  образователните общности (училища, учители, ученици и родители) ще се насърчи използването на информационните и комуникационни технологии за развиване на идеите и споделяне на резултатите по дейностите.
Стойност на проекта  -  20 000 евро.

Към сайта на проекта:  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63869

Страница 6 от 9

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре