Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Един нестандартен поглед за интегриране на информационните технологии в обучението:

  • Електронни уроци;
  • Географски пътешественик - изучаване на материала по География и направа на презентации за Водите в Африка;
  • Да научим повече за Европейските столици – направа на презентации за отделни Европейски столици на Английски език.

(съвместен проект на 137 СОУ и СЦРД)

По оперативна Програма ”Развитие на човешките  ресурси” 2007 - 2013, финансирана от Европейския съюз и съфинансирана от Европейския социален фонд, по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03  “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Столичен център за работа с деца е водеща организация в проекта "Училище за свободното време".

Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 годинаПролет в Европа 2010– по програма на ЕС.
През 2010 кампанията е посветена на "Европейското гражданство и основните човешки права". Тази година е също така Европейска година на борба с бедността и социалното изключване и Пролет в Европа споделя нейните основни цели като насърчава срещи, взаимодействие и дискусии, които помагат да се оформи образа на бъдеща Европа.
С присъединяването си към Пролет в Европа учители и ученици от училището участват в широк кръг от дейности, състезания и онлайн дискусии лице-в-лице. Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 година

Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 година

Страница 8 от 9

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре