Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

С подкрепата на Майкрософт тази година стартира пилотният проект на петима студенти от Технически Университет – София, с ръководител доц. Милена Лазарова.

Система, позволява използването в класната стая на един компютър, един проектор и много мишки (по една за всеки ученик). Използването на учебни материали с ENVISION прави ученето по-интересно, мотивира учениците, развива в тях умения като креативност, бързина на мисленето, внимание.

Апробатор на проекта е г-жа Десеслава Миленкова - класен ръководител на ІІ в клас.
“ENVISION” – с подкрепата на Майкрософт – България

“ENVISION” – с подкрепата на Майкрософт – България

Един нестандартен поглед за интегриране на информационните технологии в обучението:

  • Електронни уроци;
  • Географски пътешественик - изучаване на материала по География и направа на презентации за Водите в Африка;
  • Да научим повече за Европейските столици – направа на презентации за отделни Европейски столици на Английски език.

(съвместен проект на 137 СОУ и СЦРД)

По оперативна Програма ”Развитие на човешките  ресурси” 2007 - 2013, финансирана от Европейския съюз и съфинансирана от Европейския социален фонд, по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03  “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Столичен център за работа с деца е водеща организация в проекта "Училище за свободното време".

Страница 8 от 9

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре