Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот”,
Подпрограма Коменски – проекти за училищно развитие

Проектът стартира  през 2006 и приключи успешно през 2009година. Целта на проекта бе учениците да изследват възможностите и методите за рециклиране на отпадъците. В рамките на партньорските срещи  те споделяха своя опит и участваха в работни ателиета където изработваха произведения на изкуството от отпадъчни материали.С работата по проекта “Тревожим се за пропиляното” участниците изучиха полижителния европейски опит в областта разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.  При партньорските срещи се осъществи обмен на европейски положителни практики използвани в неформалното екологично образование на учениците в партниращите по проекта държави – Великобритания, Италия, Румъния, Полша и Швеция.

Значение на местно ниво
Проектът се реализира със съвместните усилия на ученици, родители, местната власт и местния бизнес – БулЕкопак – и с това допринесе за усъвършенстване на междуинституционалните връзки в града. Това, което осъществи младежката група по проекта, постави началото на една добра практика за приобщаване на младите хора към проблемите на общността и им вдъхна увереността на равностойни партньори в управлението на училището и града.

Европейско измерение
Младите хора, които реализираха този проект, доказаха своята готовност за равностойно приобщаване към младежтта на Европа. Със социалнозначимата инициатива, която поеха те направиха своите първи стъпки в младежкото самоуправление и се подготвиха да посрещнат новите стандарти на обединена Европа като бъдещи нейни граждани.

Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот” Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот” Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот” Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот” Проект по Програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот”

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре