Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

По оперативна Програма ”Развитие на човешките  ресурси” 2007 - 2013, финансирана от Европейския съюз и съфинансирана от Европейския социален фонд, по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-02  “Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Водеща организация – Сдружение „Здравен форум”
Партньори – 119 СОУ „Акад.Михаил Арнаудов” и 137 СОУ „Ангел Кънчев”

Целта на проекта е  създаване на  условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция. Подобобряване на обучението, чрез разширяване на извънкласните и извън училищни дейности.

Една от специфичните цели която е залегнала в проекта е създаването на център за извънкласна и извънучилищна дейност за училища и ученици от Столична общинa.

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре