Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

  • Поощряване на индивидуалността и развиване на самооценката – всяко дете да осъзнае качествата и възможностите си и да ги развива според желанията си – интерактивност в обучението;
  • Осъзнаване на факта, че и другите са също така специални – формиране на толерантност и търпимост към различните;
  • Опознаване на родния свят;

Euroscola” е програма на европейския парламент, която дава на младите хора възможността да дискутират своите очаквания и идеи за прогреса на европейската интеграция, и да споделят този ден с млади хора от други страни на европейския съюз.

Нашият европейски клуб беше избран по препоръка на информационния офис на Европарламента в София, като резултат от активната дейност на учениците от 137 СОУ в Академия Европа, създадена под патронажа на Депутата в Европейския парламент – Кристиан Вигенин.

С предтавителни ученически групи от още 26 страни-членки на Европейския съюз в работни кимисии децата, организирани в 6 комисии, дискутираха върху теми като “Демокрация и бъдеще”, “Околна среда, транспорт и енергетика”, “По-динамична Европа”, “Европейска година за международен диалог – 2009”, “Бъдещето на Европа”, “Социална политика и заетост”.

На 6 февруари 25 ученици посетиха Европейския парламент в деня на програмата EUROSKOLA и получиха УДОСТОВЕРЕНИЕ В ЗНАК НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В деня на EUROSKOLA те участваха в дискусии и състезания по актуалните въпроси на европейската интеграция.

Във връзка с Европейската година на „Междукултурен диалог – Заедно в многообразието”, през 2008 г. училището бе регистрирано като пълноправен член на Европейската организация „Програма за гражданско обучение” - ‘European Studies Programme’- със седалище в Дъблин, Ирландия.

Екип от ученици от девети и единадесети клас сложиха началото на дейностите по участието си като част от европейски клъстър от училища от Ирландия, Великобритания и Холандия. Те следваха своята индивидуална програма, която включваше:

  • презентации на тема “Моето училище”
  • участие в състезание – проект на картичка “Коледа в Европа”
  • изработка на брошура на английски език: „Европейските институции – наръчник на начинаещия”.

На 27 ноември 2008 г. ученици, родени през 1991 г., от около 690 училища в ЕС изпробваха преводаческите си умения в конкурса, организиран от отдела за писмени преводи на Европейската комисия.

Всяка година конкурсът се организира с цел насърчаване на употребата на чужди езици в Европа, както и на самото преводаческо изкуство. Преводите се оценяват от професионални преводачи в Европейската комисия.

Разбира се, от всяка държава-членка можеше да се избере само един победител. Участниците показаха забележителни езикови познания и умения. Сред най-добрите бяха и Боряна Драганова и Яна Иванова от 137 СОУ. Поздравления!

Конкурс на Европейската Комисия за млади преводачи

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

Чрез реализацията на този проект, всички участници в учебния процес: учители, родители, ученици чрез активното си взаимодействие, сътрудничество и комплиментарни действия допринесоха за постигане на общата цел на проекта - изграждане на активни личности с ясна социална позиция, подготвени да живеят, учат, общуват и творят в условията на културно разнообразие и толерантност.

Изпълнител на проекта: Асоциация „Човешки права - стъпка по стъпка”

Страница 2 от 3

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре