Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

vizitka 137sou past and present137 СОУ "Ангел Кънчев" е създадено през 1957 година като основно училище. През 1991-92 година 137 ОУ променя статута си и израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение от първи клас. В отговор на интереса на ученици и родители за разширяване на математически знания и умения, от пети клас, за една от паралелките се реализира подбор по интереси за обучаваните. Същите ученици усвояват допълнителни знания по математика и ИКТ.  В съответствие с промените в образователната система е  въведено профилирано обучение за гимназиална степен: "Чуждоезиков профил", "Технологичен профил - информационна сигурност" и "Технологичен профил - предприемачество и бизнес". Училището днес обучава 1037 ученици в 41 паралелки, обучавани от 72 учители. От 2008-2009 учебна година учители от училището започват апробация на българския електронен образователен продукт ЕНВИЖЪН.envision logo След ЕНВИЖЪН, който стана любим на ученици и учители, последва апробация и приложение на следващ български образователен продукт - JUMPIDO. jumpido logoУчилището е домакин на много информационни и обучителни събития с този продукт за учители от цялата страна.

В резултат на това, 137 СОУ се нареди сред 187-те училища в света-Ментор в иновациите по програмата на Microsoft corporation "Иновативни училища". То е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и изпитен център по английски език; базово училище на Софийски университет, биологически факултет и геолого-географски факултет.

За облика на училището днес допринасят опитът и резултатите на екипа за внедряване на проектно базираното обучение в класната стая и осъществяваната обмяна на професионален опит чрез проекти по различни програми: Коменски, Partners in learning, Microsoft Innovative Schools program, Junior Achievement, еTwinning, Partnership for Chanhe. Още с първите проектни резултати се заражда традицията за екипни действия на ученици и учители, родители. Всеки от проектите е реализиран с широко включване на ученици, в това число и по време на мобилности.

Ние успяхме да се утвърдим като училище-новатор с експериментаторски дух. Нашите постижения пораждат желание у много родители да изберат децата им да учат при нас от първи клас.

Стратегията на 137 СОУ е построена върху формулировката "Училище с визия за бъдещето". Тази стратегия е обвързана със стратегическата рамка "Образование и обучение 2020". Като се има се предвид бъдещето на образователната система, както и амбициите на училището да продължи да осъществява своята краткосрочна и дългосрочна визия на Ментор в иновациите, ръководният екип продължава да търси гъвкави образователни програми, които да поддържат и да развиват компетентностите на учителите за креативност, споделяне и сътрудничество както помежду си, така и с учениците и родителите.

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре