This site use cookies. Read more...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

September

- откриване на учебната година

December

- месец за борба с наднорменото тегло при децата - спортни мероприятия

- коледни тържества

March

- ученическа изложба на мартеници

- тържество за буквите - І клас

- 17 март - патронен празник на училището

May

- ден на ученическото самоуправление (посветен на деня на Европа - 9 май)

- изпращане на випуска

- абитуриенски бал

- инпровизиран базар на рисунки и изделия изработени от наши ученици

esafety label 137high school

Our partners

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

Go to top