Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Свободни места

137 СУ обявява 1 свободно място за 8 клас - профил Софтуерни и хардуерни науки. Срок за подаване на документи: 23.09.2022 г до 16:00 ч.

137 СУ обявява 1 свободно място за 8 клас - профил Софтуерни и хардуерни науки. Срок за подаване на документи: 23.09.2022 г до 16:00 ч.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Писмо до кандидат-гимназистите и родителите

 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
Профил: Предприемачески
(с интензивно изучаване на английски език)
Балообразуване: 2 пъти оценката от НВО по БЕЛ +
2 пъти оценката от НВО по математика + оценките по
БЕЛ и математика от свидетелството за основно
образование.
 • Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
  - Предприемачество
 • - Счетоводство
 • - Учебна компания
 • - География и икономика
  - Информационни технологии 
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
(с интензивно изучаване на английски език)
Балообразуване: 1 път оценката от НВО по БЕЛ + 3
пъти оценката от НВО по математика + оценките по
БЕЛ и математика от свидетелството за основно
образование.
 •  Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
  - Информационна сигурност
 • - Графичен дизайн
 • - Програмиране в Интернет
 • - 3D моделиране
 • - Математика

Профил: Хуманитарен
(с интензивно изучаване на английски език)

Балообразуване: 3 пъти оценката от НВО по БЕЛ +
1 път оценката от НВО по математика + оценките по
история и математика от свидетелството за основно
образование.
 •  Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
  - Английски език
 • - Немски език
 • - Български език и литература
  - Журналистика

7klas 2023

С този правилник се определят структурата, функциите, управлението на 137 СОУ „Ангел Кънчев”, правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, организацията на учебно-възпитателния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Към целия правилник

Страница 1 от 18

Предстоящи събития

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре