Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Гергана Крумова,
Бакалавър и магистър по психология

gergana krumova

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието

Член на Професионалната общност за Приобщаващо образование

Един от авторите на практически наръчници на изд.Раабе България: “Позитивна образователна среда. Превенция на проблемното поведение, тормоза и насилието” и “Приобщаващо образование”

Допълнителни квалификации в:
  • „Подходи и техники в консултантската дейност на училищните психолози“ - СУ „ Климент Охридски“ ДИУУ
  • „Обучителни затруднения и емоционално поведенчески затруднения в начална училищна възраст“  -  НБУ
  • „Поведенчески проблеми в училище-оценка и техники за работа“  -  НБУ
  • Сертифициран обучител в 14 ключови социални компетенции на  млада  работна сила

Сертифициран Педагог - Коуч от RVB CONSULTING

Сертифициран базов консултант по Позитивна психотерапия от Дружеството по позитивна психотерапия

Сертифициран треньор по шест социални компетентности на ученици в гимназиален курс

Интервюта:

Споделената отговорност между училището и семейството е ключът към превенция на агресията в училище

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА

През 1957 г. 137 основно училище се отделя от 37 средно смесено училище. Първоначалният състав е: 24 паралелки, обучавани от 28 учители. Започва и строежът на сградата, която отваря врати през следващата година. От учебната 1958/1959 г. 137 ОУ се слива със 112 начално училище и приема неговото име - "Ангел Кънчев".

Младият педагогически колектив под ръководството на директора Тодор Кьопчев и съвместно с родителите се залавя с ентусиазъм да благоустрои района на училището - оформя се тревна площ, посаждат се декоративни дървета, изграждат се баскетболно и волейболно игрище.

Със средства от продажба на лотарийни билети през 1958 година е закупен радиоапарат, а през следващата са събрани пари за ремонт и за изграждане на дренажна система.

Родителският комитет взема дейно участие в подобряването на материалната база на училището.

Не липсват и спонсори. Физкултурно дружество "Септември" отпуска средства за ограждане на спортната площадка, а ДИП "Малчика" /дн."Нестле-София'7 купува радиоуредба.

През учебната 1959/1960 г. вече се чувства недостиг на класни стаи и обучението се извършва на 3 смени. Ето защо през 1960 г. започва строежът на пристройки - 7 допълнителни класни стаи, физкултурен салон, библиотека, столова. Двете отделни сгради са свързани с колонада, която през 1964г. е остъклена.

През 1962 година преподавателката по рисуване Златка Златева подарява на училището изработен от нея бюст на Ангел Кънчев и на 17 март същата година за първи път е честван патронният празник във връзка с 90-годишнината от смъртта на Ангел Кънчев.
Летописната книга съобщава и за спортните постижения на училището.

След 1975 година е създаден ученически завод към ЗК "Малчика", в който работят ученици и учители. Ежегодно е провеждан и преглед на художествената самодейност. Уреждани  са  и  изложби  на  рисунки  и  предмети, изработени в час по трудово обучение. По традиция всяка година есента учениците са участвали в селскостопански бригади. Организирани са спортни празници, екскурзии /често до Русе - лобното място на Ангел Кънчев.

1991/92 учебна година 137 основно училище променя статута си. То израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение.

Първият випуск абитуриенти получава дипломите си за завършено средно образование на 01.07.1995 г. в музея "Земята и хората".

Любимият на всички ученици от начален курс "Образователен театър" започва да изнася представление от учебната 1995/96 г.

Училищният вестник започва да излиза през февруари 1998г.

Учениците от горен курс в продължение на няколко учебни години получават професионална квалификация по икономика и мениджмънт, като дипломите се издават от Техникума по търговия и банково дело.

Гордост за училището са изявите на ученическата фирма "Литъл Битъл". През 2001 година тя печели първо място на националното състезание за най-добър бизнес-план, първо място за рекламен клип и второ място за цялостно представяне на годишната церемония на фондация "Джуниър Ачивмънт".

Учебната 2001/2002 година 137 училище навършва 45 години от създаването си. 1099 ученици се обучават в 43 паралелки - 16 в начален, 19 в среден и 8 в горен курс. В училището работят 75 преподаватели.

През 2007 г. тържествено е отбелязан 50 - годишният юбилей на училището във Военния клуб. Учениците изнасят впечатляваща програма, показваща техните таланти в различни области.

Днес, училището разполага с 40 паралелки - 17 от които І - ІV клас, и 23 от V - XII клас, 935 ученици, обучавани от 66 учители.

137 СОУ е изградило авторитет на едно от водещите училища в район "Люлин" - гр. София.

Страница 9 от 17

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре