Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

vizitka 137sou past and presentИсторията и традициите на 137 СУ са изградени от ежедневния стремеж за добри образователни резултати и реализирането на учениците ни в различни университети и на Европейския пазар на труда.Особена гордост за нас са успехите на тези наши ученици,които са започнали и завършили училищното си образование в 137 СУ.

Постигнатото дотук е резултат от неспиращият дух на търсене на новото в образователната сфера.

-2008/2009 учебна година-апробация на българския електронен образователен продукт ЕНВИЖЪН envision logo
-2011 г.-апробация на българския образователен продукт - JUMPIDO jumpido logo;
-2017-стартирират първите уроци,свързани с основите на роботиката-във всички етапи;
-2010-2015-чрез програма Коменски ние реализирахме успешно:3 междуучилищни партньорства,партнирахме активно в 2 регионални партньорства,организирахме и проведохме учебна визита;
-2015-2017-137 СУ бе активен партньор в международен консорциум,в това число с Националната школа по мениджмънт – България в Еразъм+ проекта „CL@SS“.Чрез това партньорство въведохме методология за усвояване компетенциите на 21 век от нашите ученици;
-2016-2018 - реализиран проект по програма Еразъм+,К1,"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И  СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ".
-2016-2020 - екипът на 137 СУ реализира Еразъм+,К2 проектите:"G.R.E.E.N.","Learning beyond the classroom walls", "S.A.M.E".

Към опита на организацията добавяме и повече от 28 реализирани eTwinning проекти,почти всички носители на национален и европейски знак за качество.

Гергана Крумова,
Бакалавър и магистър по психология

gergana krumova

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието

Член на Професионалната общност за Приобщаващо образование

Един от авторите на практически наръчници на изд.Раабе България: “Позитивна образователна среда. Превенция на проблемното поведение, тормоза и насилието” и “Приобщаващо образование”

Допълнителни квалификации в:
  • „Подходи и техники в консултантската дейност на училищните психолози“ - СУ „ Климент Охридски“ ДИУУ
  • „Обучителни затруднения и емоционално поведенчески затруднения в начална училищна възраст“  -  НБУ
  • „Поведенчески проблеми в училище-оценка и техники за работа“  -  НБУ
  • Сертифициран обучител в 14 ключови социални компетенции на  млада  работна сила

Сертифициран Педагог - Коуч от RVB CONSULTING

Сертифициран базов консултант по Позитивна психотерапия от Дружеството по позитивна психотерапия

Сертифициран треньор по шест социални компетентности на ученици в гимназиален курс

Интервюта:

Споделената отговорност между училището и семейството е ключът към превенция на агресията в училище

Страница 10 от 18

Предстоящи събития

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре