Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Начални учители

 • Росица Димитрова Димова - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
 • Бойка Милчова Гюрнева - старши учител
  Елка Андреева Маринова - старши учител
  Емилия Петрова Ушагелова - старши учител
  Зорка Димитрова Нинова - старши учител
  Ирина Методиева Василева - старши учител
  Ирена Христова Райкова - учител
  Мариана Досева Ачева - старши учител
  Мая Детелинова Тисовска - старши учител
  Нина Тенева Павлова - старши учител
  Павлина Рангелова Първанова – старши учител
  Росица Йорданова Хаджиминева - старши учител
  Христалена Тодорова Георгиева - старши учител
  Десислава Христова Миленкова – старши учител
  Даниела Стефанова Александрова – учител
  Светлана Иванова Драганова – старши учител
  Станислава Димитрова Никифорова - старши учител
  Лена Тодорова Недялкова – старши учител
  Розалина Альошева Хаджиева – старши учител
  Павлинка Владимирова Йончева – учител
  Снежка Василева Николова - старши учител
 • Николета Владимирова Стоянова – учител
  Цецка Вергилова Обретенова - старши учитител
  Соня Илиева Симеонова – старши учител

Английски език

 • Анна Георгиева Ковачева - старши учител
  Павлинка Иванова Иванова - учител
  Галина Юлианова Василева - старши учител
 • Татяна Ганчева Тушева - Бонева – старши учител

 

Учители - прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

 • Владимир Емилов Миков - директор на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Станислава Минева Докторова - старши учител
  Албена Христомирова Ашминова - старши учител
  Анелия Несторова Венева-Маджарска - старши учител
  Евгения Димчева Иванова - старши учител
  Йоана Красимирова Стоянова - учител

Английски език

 • Нели Панова Георгиева - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Бонка Илиева Петрова - старши учител
  Ренета Викторова Вълкова - старши учител
  Ангелина Димитрова Йорданова - старши учител
  Славина Михайлова Танова - старши учител
  Ангел Милков Милков –  учител

Руски език

 • Велислава Емилова Николова - старши учител

Немски език

 • Даниела Павлова Михова - старши учител

Математика

 • Ирена Стоянова Зъздрова - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Ваня Георгиева Захариева - старши учител
  Таня Василева Гунева - старши учител
  Иванка Цветанова Христова - старши учител
  Илияна Вълчева Гърбева - старши учител

Информационни технологии

 • Клавдия Захариева Петрова - ръководител компютърен кабинет, старши учител
  Весела Иванова Младенова - старши учител
  Даниелина Димитрова Антонова - старши учител
  Лидия Николова Алексиева - учител
 • Явор Пламенов Киряков - учител

История и цивилизация

 • Татяна Тодорова Балова-Димитрова - старши учител
  Нора Георгиева Топалова - старши учител

География и икономика

 • Виктория Добрева Каранлъкова - старши учител
  Василка Костова Михайлова - старши учител

Физика и химия

 • Мариета Георгиева Дамянова - старши учител
  Пламен Благоев Митев - старши учител

Биология и здравно образование

 • Доротея Илиева Георгиева - старши учител
  Елизабет Атанасова Петкова - старши учител

Обществени науки

 • Илиян Георгиев Ашминов - старши учител

Технологии

 • Виолетка Генова Стоянова - старши учител

Музика

 • Ива Петрова Йорданова - старши учител
 • Ивайло Росенов Банабаков - учител

Изобразително изкуство

 • Моника Анатолиева Михайлова - учител

Физическа култура и спорт

 • Станчо Благоев Панов - старши учител
  Теодора Владимирова Смочевска - старши учител

Икономически науки

 • Стефка Маринова Маноилова - зам.-директор - АСД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Анелия Стефанова Ел Амин - старши учител

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Мярка Дейности Срок за изпълнение
Цел №1 Създване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността   
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 1 Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността чрез публикуването му на сайта на училището. октомври 2015 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния маратон на четенето ежегодно- април
3 Участие на учители и ученици от 137 СОУ в провеждане и популяризиране на инициативата "Подарък за библиотеката на класа" декември 2015 г.
4 Организиране на четения по класове на тема: "В чудния свят на книгата" ежегодно
5 Организиране на училищни инициативи за подаряване и размяна на прочетени детски и юношески книги ноември 2015г.
6 "Литературно предизвикателство"- списък с книги от различни жанрове, епохи и автори (напр. исторически роман, книга от съвременен български автор, стихосбирка, книга, отличена с литературна награда и т.н.) лято 2016г.
Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения 1 Организиране на инициативи по класове за включване на родители на ученици в съвместно четене под заглавие: "Мама, татко, аз и книгата" трикратно в рамките на всяка учебна година
2 Училищни инициативи за организиране на "отворени врати" за родители в часовете по литература трикратно в рамките на всяка учебна година
3 Организиране на посещения по класове на Столична библиотека и книжарници и избиране на подходящи книги декември 2015г.и май 2016г.
4 Споделяне на добри практики на колеги за насърчаване на четенето постоянен
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива 1 Организиране на кът с книги в класните стаи за занимания по интереси постоянен
2 Осигуряване на дигитални материали за четене в училищната библиотека ежегодно
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност 1 Организиране на училищно състезание за бързо и грамотно писане март 2016 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния литературен конкурс "Петя Дубарова" и в Националния конкурс за литературно творчество "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев" юни 2015 г., юни 2016, април2016г.
3 Диагностициране на езиковото равнище на децата в края на първи клас май 2016 .
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми 1 Участие в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на четенето и грамотността ежегодно
Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност 1 Участие на учители от 137 СОУ в организираните обучения на преподаватели по БЕЛ "Стратегии и практики за изработване на инструментариум за оценяване на четивната грамотност на учениците" 2015 - 2016 г.
2 Участие в организираните обучения на учители на тема: "Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии" 2015 г.
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 1 Организиране на инициатива "Да четем с кака и батко" за съвместно четене на ученици от начален и прогимназиален курс в рамките на целодневното обучение 2016 г.
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите      
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 1 Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в образователния процес 2016 г.
2 Използване на електронни речници, справочници и електронни библиотеки за засилване на интереса към четенето и подобряването на четивната техника на учениците постоянен
3 Участие в обучения на учители на тема: "Методически насоки за интегриране на съвременните информационни технологии в учебния процес" 2015 г.

Страница 15 от 19

Предстоящи събития

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре