Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

На 8 и 9 декември в Прага се проведе втората международна партньорска среща по проекта CL@SS. На срещата присъстваха 12 представители от партньорските държави. През първия ден на срещата участниците от всяка държава представиха своите обучителни дейности, дейностите по разпространението на проекта и резултатите от тях за първата година. Обобщаващият анализ за цялостната работа по проекта до момента, силните страни и срещащите се затруднения бе направен от г-жа Бисерка Зарбова от България.

През втория ден на срещата г-н Бушняшки от Националната школа по мениджмънт представи финансовият отчет по пера за всички държави и плана за предстоящите дейности.

class praga1

class praga2

class praga3

class praga4

Предстоящи събития

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре