Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

137 etwinning school logoЗа втори път 137 СУ "Ангел Кънчев" е носител на престижното званието "eTwinning училище". Европейската награда важи за периода 2020 - 2021 г. Мисия на eTwinning училищата: да бъдат отдадени на споделеното лидерство; да демонстрират силна привързаност към сътрудничество, споделяне на опит и работа в екипи; учениците да са агенти на промяната; eTwinning училищата да бъдат пример за другите училища; eTwinning училищата да са приобщаващи и иновативни учебни организации.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-9650/03.04.2019 г. на РУО София-град Ви предлагаме за сведение списък на необходимите документи и график за работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. В случай че имате основание да се възползвате от тези текстове, моля следвайте стъпките в писмото.

Насочване на ученици по документи след завършен 7. клас

Изх. № РУО1-8900/03.04.2019 г.

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование,

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в присъствието на лекар-педиатър в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

– понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;

– вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град до 3 дни преди началото на работата на Комисията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Уважаеми родители,
Екипът за подкрепа на личностното развитие (ЕПЛР) при 137 СУ от психолози, логопеди и педагогически съветници работи усърдно с Вас и вашите деца по договорките, които имате във приложенията Viber и Messendger.

С уважение и признателност към вашето разбиране и търпението, които проявявате.

За необходимостта да се говори за коронавирус: децата са тревожни, когато са държани на “тъмно”.

Да не се страхуват родителите да говорят за коронавируса. Повечето деца вече са чували за вируса или са виждали хора, носещи маски за лице, така че родителите не трябва да избягват да говорят за него. В действителност децата се притесняват повече, ако не говорим за нещо. Родителите са тези, които слушат новините и ги филтрират към детето. Целта трябва да бъде да помогнат на детето да бъде информирано по успокояващ начин на фона на всичко, което то чува, че се говори.

Да се дава информация, която е подходяща за развитието на детето. Да се внимава да не се дава много информация, която да се окаже прекалена. Вместо това е важно да се отговаря на въпросите, които детето задава. Родителите да направят всичко възможно да отговарят ясно и честно. Добре е да не може родителите да отговорят на всичко, което детето ги пита.

Да се следват думите на детето. Родителите да бъдат активни в това да поканят детето да им каже всичко, което е чуло за коронавируса и да се интересуват от това как се чувства. Да дадат възможност детето да задава въпроси. Не бързи въпроси, на които веднага да се отговаря. Целта на говоренето е да се избегнат плашещите фантазии, които новините извикват в детето.

Да се справят със собствената си тревожност. Генералната линия тук е: „Когато се чувствате най-тревожни или изпаднали в паника, това не е моментът да говорите с детето си за ситуацията с коронавируса “.  Когато родителите се чувстват по-тревожни е добре да отделят малко време да се успокоят, а след това могат да се опитат да проведат разговор или да отговорят на въпросите на детето си.

Да бъдем успокояващи. Децата са много егоцентрични, така че, когато слушат по новините за коронавируса, то това е достатъчно да ги накара да се притесняват сериозно, че ще го хванат. Полезно е детето да бъде успокоено за това, че грипът е много по-често срещан и в действителност децата имат много по-леки симптоми.

За да се чувстваме в безопасност е важно да се съсредоточим върху това, което правим. Важен начин да се успокоят децата е да се наблегне на предпазните мерки, които предприемаме. Джейми Хауърд, доктор по медицина, детски психолог от Института за детско съзнание, отбелязва: „Децата се чувстват овластени, когато знаят какво да правят, за да се пазят.“ Тук трябва да се каже начина на предаване на коронавируса -  най-вече чрез кашлица и докосване на повърхности. СЗО препоръчва старателното измиване ръце. Затова  е важно да се напомня на децата, че е необходимо да се грижат за себе си, като мият ръцете си със сапун и вода в продължение на 20 секунди (или колкото е са на две песни на популярната „Честит рожден ден“) - преди да се хранят и след като си издухат носа, при кашлица, кихане или използване на банята. Ако детето пита за маски за лице, може да се обясни, че експертите от СЗО казват, че на повечето хора те не са необходими. За хората, които децата виждат, че се движат с маски може да се обясни, че тези хора са особено предпазливи.

Да се придържаме към рутината. Това е ключово при затварянето на училището или детската градина. Грижите е важно да се структурират по познат начин - с редовно хранене и лягане. Да се продължава да се говори с детето. Да му се каже, че когато родителите знаят повече, те ще му кажат. Нека линията на комуникацията да бъде отворена. Родителите могат да кажат:" Въпреки, че в момента нямаме всички отговори, когато научим повече веднага ще ти кажем."

Препоръките са на Джейми Хауръд, доктор по медицина, детски психолог от Child Mind Institute.
Превод: Анет Маринова, психолог.

Страница 5 от 11

Предстоящи събития

  • Родителски срещи

    На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи за първа смяна: 1, 2, 5, 6, 7 и...

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре