Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Мобилност на третокласници в Букурещ по програмата Еразъм+, S. A. M. E. “Similarities, Attitudes, Motivation and Emotions - The SAME Project”, 2018-1-UK01-KA229-047929_4

След едномесечна подготовка делегация от третокласници бе на едноседмична мобилност в Румъния, Букурещ, училище "Pia Bratianu". Опита, който пренесоха през границата ще остане завинаги в сърцата им. С много ентусиазъм те разказваха за видяното и наученото, и вече се подготвят за новата среща, като домакини.

the same project colage

Заедно за по-добър интернет!
Героят си ти!

5 февруари

Екипът, участващ в действащите Еразъм+ проекти на 137 СУ, обмени опит и ресурси в областта на интернет безопасността на учениците по време на работна среща. Ресурсите бяха споделени с всички колеги от училището.

6 февруари

По покана на г-жа Ирена Райкова, гости  на децата от 2А клас, 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София, бяха инспекторите от детска педагогическа стая към 09 РПУ, г-жа Ивета Йорданова и г-жа Силвия Петрова. Поводът за среща с малките ученици беше международния Ден за безопасен интернет.

По време на инициативата, децата се включиха в разнообразни дейности: ползи и вреди от интернет, за какво използват интернет, как да разпознаят фалшива информация, кибер полиция, търсачки за деца, кибер тормоз, нетикет, защита на личните данни и правила за безопасен интернет.

bezopasen net 2019 1

bezopasen net 2019 2

bezopasen net 2019 3

През месеците октомври, ноември и декември 2018 година, Росица Димова – заместник-директор и Erasmus+ координатор и Ирена Райкова – начален учител и eTwinning посланик, се включиха в онлайн курс на eTwinning CSS, Брюксел, Белгия. За постигнатото те получиха сертификати с висока оценка. Тематиката на курса бе свързана с ролята на първите eTwinning училища в Европа, превръщането им във водещи организации и агенти на промяната на национално ниво. В резултат на придобитите компетенции, двете участнички в курса бяха мотивирани да планират следващи стъпки на училищното развитие и училищната стратегия, които да подпомогнат промяната на статута на 137 СУ "Ангел Кънчев" от „Иновативно училище” към „Водещо иновативно училище в България”. Предложеният от тях План за действие в училище представя дейностите, които ще се проведат през периода 2019-2020. От месец януари 2019 г. те стартират изпълнението му.

eTwinning училищен план 2019/2020 на 137 СУ "Ангел Кънчев"

Страница 11 от 11

Предстоящи събития

  • Родителски срещи

    На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи за първа смяна: 1, 2, 5, 6, 7 и...

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре