Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Тези родители, които не успяват  да подадат заявленията си в електронната система, могат да направят това във всеки ден от графика за записване от 16:00 до 18:00 ч. в канцеларията на училището.

 

137 СУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ обявява прием на документи за записване в първи клас за учебната 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители,

През учебната 2020/2021 година ние ще приемем 96 първокласници, разпределени в четири паралелки.

Целият процес за подаване на документите ще бъде електронизиран и на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, вида на стандартната бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

В периода от 21 април до 21 май Вие може да кандидатствате чрез специално създадена платформа: https://register.onebook.bg.

Въпроси може да задавате на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:
- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;
- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;
- Удостоверение за настоящ адрес;
- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
- Удостоверение за раждане на детето.

За тази година ще действат правилата и редът, по които са се приемали децата миналата година, т.е. няма промени в приема в първи клас.

Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта. Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване.

Кандидатстването става чрез подаване на заявление във формата, който предлага платформата, след попълване на нужните за нас данни и натискане на бутона ИЗПРАТИ. Обратно ще Ви бъде върната информация с автоматичен входящ номер на Вашето заявление. Обръщаме внимание, че поредността на този номер не играе роля в класирането, а е само знакът, по който ще можете да проследите резултатите от класирането.

Училището е специализирано в разширено чуждоезиково обучение, затова още при кандидатстване Вие трябва да посочите какъв език искате да изучава детето Ви.
Възможностите са:

  • А) английски;
    Б) английски и руски;
    В) немски и английски.

В заявлението, още на този етап Вие трябва да заявите какъв вид обучение желаете за детето си през първата учебна година: полудневно или целодневно. Вашето желание е само информация за нас при организиране на следващата учебна година и не оказва влияние върху класирането.

Системата ще бъде активна от 21.04.2020 г.

Първото класиране ще се извърши на 1 юни в 17:00 часа.

Заедно ще се справим!

137 etwinning school logoЗа втори път 137 СУ "Ангел Кънчев" е носител на престижното званието "eTwinning училище". Европейската награда важи за периода 2020 - 2021 г. Мисия на eTwinning училищата: да бъдат отдадени на споделеното лидерство; да демонстрират силна привързаност към сътрудничество, споделяне на опит и работа в екипи; учениците да са агенти на промяната; eTwinning училищата да бъдат пример за другите училища; eTwinning училищата да са приобщаващи и иновативни учебни организации.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-9650/03.04.2019 г. на РУО София-град Ви предлагаме за сведение списък на необходимите документи и график за работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. В случай че имате основание да се възползвате от тези текстове, моля следвайте стъпките в писмото.

Насочване на ученици по документи след завършен 7. клас

Изх. № РУО1-8900/03.04.2019 г.

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование,

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в присъствието на лекар-педиатър в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

– понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;

– вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град до 3 дни преди началото на работата на Комисията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Страница 5 от 12

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре