Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Уважаеми родители,

Часовете в 137-мо СУ се провеждат редовно и както следва:
за 1-ва смяна от 09:00 ч. до 13:20 ч.
за 2-ра смяна от 13:30 ч. до 18:10 ч.

Всички класове имат изградени Viber групи.
1-4 клас - създадени виртуални класни стаи в платформата https://web.seesaw.me.
5-7 клас работи  основно в платформата https://zoom.us, ползва и https://discordapp.com.
8-12 клас работи в https://discordapp.com, където има създаден виртуален сървър 137 СУ "Ангел Кънчев".

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 16 март 2020 г. Националната школа по мениджмънт (НШМ) ще набира кандидати за участие в програмата за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначена за ученици от гимназиален етап в средни училища и професионални гимназии и осъществявана съвместно от НШМ и Института за следдипломна квалификация към УНСС.

В тази връзка се обръщам към Вас с молба да информирате по подходящ начин учениците, обучавани понастоящем в гимназиален етап на образование във Вашето училище и/или техните родители за текущата кампания, като за целта прилагам информационни материали с подробности за условията и сроковете за прием и обучение.

Школата е създадена през 1990 година, като понастоящем през курса са преминали над 7000 младежи. Обучението в НШМ е с продължителност две години и се провежда в съботно–неделна форма, без откъсване от училище. Преподаваните теми са с фокус върху усвояването на базови управленски и предприемачески компетентности, вкл. и развитие на социални умения. Освен фундаментални знания в областта на бизнеса и икономиката и навременно кариерно ориентиране, завършилите курса в НШМ придобиват квалификация от ИСК при УНСС.

Обучаваните в НШМ не заплащат семестриални или годишни такси за обучението си, а единствено минимални административни такси за явяване на изпити, дипломиране и техническо обслужване.

Повече информация за Школата можете да намерите на адреси:

Брошура

Като разчитам на Вашето съдействие, оставам с уважение

Йонко Бушняшки

Председател на УС на НШМ

eTwinning проектът „Wonderland“, в който участваха учениците от 3а клас през изминалата учебна година, е отличен като победител в големите европейски eTwinning награди в категория 7-11 години. За призовите места в 4 възрастови и в 7 специални категории се бориха 932 международни проекта.

Автор на проекта е Ирена Райкова, старши учител в 137 СУ „Ангел Кънчев“ и eTwinning посланик. Партньори: Рангел Панталеев (СУ „Св.Иван Рилски“, София); Чира Серио (Италия) и Рената Вечеркова (Чехия). В края на декември, 2019 г., по време на националната церемония за награждаване на eTwinning проекти, Wonderland получи наградата "Най-добър международен eTwinning проект".

Повече за проекта може да прочетете тук:

Страница 6 от 11

Предстоящи събития

  • Родителски срещи

    На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи за първа смяна: 1, 2, 5, 6, 7 и...

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре