Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

vizitka 137sou past and presentИсторията и традициите на 137 СУ са изградени от ежедневния стремеж за добри образователни резултати и реализирането на учениците ни в различни университети и на Европейския пазар на труда.Особена гордост за нас са успехите на тези наши ученици,които са започнали и завършили училищното си образование в 137 СУ.

Постигнатото дотук е резултат от неспиращият дух на търсене на новото в образователната сфера.

-2008/2009 учебна година-апробация на българския електронен образователен продукт ЕНВИЖЪН envision logo
-2011 г.-апробация на българския образователен продукт - JUMPIDO jumpido logo;
-2017-стартирират първите уроци,свързани с основите на роботиката-във всички етапи;
-2010-2015-чрез програма Коменски ние реализирахме успешно:3 междуучилищни партньорства,партнирахме активно в 2 регионални партньорства,организирахме и проведохме учебна визита;
-2015-2017-137 СУ бе активен партньор в международен консорциум,в това число с Националната школа по мениджмънт – България в Еразъм+ проекта „CL@SS“.Чрез това партньорство въведохме методология за усвояване компетенциите на 21 век от нашите ученици;
-2016-2018 - реализиран проект по програма Еразъм+,К1,"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И  СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ".
-2016-2020 - екипът на 137 СУ реализира Еразъм+,К2 проектите:"G.R.E.E.N.","Learning beyond the classroom walls", "S.A.M.E".

Към опита на организацията добавяме и повече от 28 реализирани eTwinning проекти,почти всички носители на национален и европейски знак за качество.

2015/2016 учебна година

grafik na uchebnite zanyatia 2015 2016

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА

През 1957 г. 137 основно училище се отделя от 37 средно смесено училище. Първоначалният състав е: 24 паралелки, обучавани от 28 учители. Започва и строежът на сградата, която отваря врати през следващата година. От учебната 1958/1959 г. 137 ОУ се слива със 112 начално училище и приема неговото име - "Ангел Кънчев".

Младият педагогически колектив под ръководството на директора Тодор Кьопчев и съвместно с родителите се залавя с ентусиазъм да благоустрои района на училището - оформя се тревна площ, посаждат се декоративни дървета, изграждат се баскетболно и волейболно игрище.

Със средства от продажба на лотарийни билети през 1958 година е закупен радиоапарат, а през следващата са събрани пари за ремонт и за изграждане на дренажна система.

Родителският комитет взема дейно участие в подобряването на материалната база на училището.

Не липсват и спонсори. Физкултурно дружество "Септември" отпуска средства за ограждане на спортната площадка, а ДИП "Малчика" /дн."Нестле-София'7 купува радиоуредба.

През учебната 1959/1960 г. вече се чувства недостиг на класни стаи и обучението се извършва на 3 смени. Ето защо през 1960 г. започва строежът на пристройки - 7 допълнителни класни стаи, физкултурен салон, библиотека, столова. Двете отделни сгради са свързани с колонада, която през 1964г. е остъклена.

През 1962 година преподавателката по рисуване Златка Златева подарява на училището изработен от нея бюст на Ангел Кънчев и на 17 март същата година за първи път е честван патронният празник във връзка с 90-годишнината от смъртта на Ангел Кънчев.
Летописната книга съобщава и за спортните постижения на училището.

След 1975 година е създаден ученически завод към ЗК "Малчика", в който работят ученици и учители. Ежегодно е провеждан и преглед на художествената самодейност. Уреждани  са  и  изложби  на  рисунки  и  предмети, изработени в час по трудово обучение. По традиция всяка година есента учениците са участвали в селскостопански бригади. Организирани са спортни празници, екскурзии /често до Русе - лобното място на Ангел Кънчев.

1991/92 учебна година 137 основно училище променя статута си. То израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение.

Първият випуск абитуриенти получава дипломите си за завършено средно образование на 01.07.1995 г. в музея "Земята и хората".

Любимият на всички ученици от начален курс "Образователен театър" започва да изнася представление от учебната 1995/96 г.

Училищният вестник започва да излиза през февруари 1998г.

Учениците от горен курс в продължение на няколко учебни години получават професионална квалификация по икономика и мениджмънт, като дипломите се издават от Техникума по търговия и банково дело.

Гордост за училището са изявите на ученическата фирма "Литъл Битъл". През 2001 година тя печели първо място на националното състезание за най-добър бизнес-план, първо място за рекламен клип и второ място за цялостно представяне на годишната церемония на фондация "Джуниър Ачивмънт".

Учебната 2001/2002 година 137 училище навършва 45 години от създаването си. 1099 ученици се обучават в 43 паралелки - 16 в начален, 19 в среден и 8 в горен курс. В училището работят 75 преподаватели.

През 2007 г. тържествено е отбелязан 50 - годишният юбилей на училището във Военния клуб. Учениците изнасят впечатляваща програма, показваща техните таланти в различни области.

Днес, училището разполага с 40 паралелки - 17 от които І - ІV клас, и 23 от V - XII клас, 935 ученици, обучавани от 66 учители.

137 СОУ е изградило авторитет на едно от водещите училища в район "Люлин" - гр. София.

Страница 4 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре