Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

137su class teachersКЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
2018/2019 г.

1 а – Нина Павлова
1 б – Христалена Георгиева
1 в – Мая Тисовска
1 г – Станислава Никифорова

2 а – Ирена Райкова
2 б – Росица Йорданова
2 в – Ирина Василева
2 г – Поли Рангелова

3 а – Павлинка Йончева
3 б – Мариана Ачева
3 в – Теодора Мустакова
3 г – Светлана Драганова

4 а – Зорка Нинова
4 б – Елка Андреева
4 в – Емилия Ушагелова

5 а – Илияна Вълчева
5 б – Елизабет Петкова
5 в – Велислава Николова
5 г – Евгения Иванова

6 а – Иванка Христова
6 б – Клавдия Петрова
6 в – Анна Ковачева
6 г – Виктория Каранлъкова

7 а – Нора Топалова
7 б – Ива Йорданова
7 в – Бонка Петрова
7 г – Пламен Митев

8 а – Илиян Ашминов
8 б – Лидия Алексиева
8 в – Таня Василева

9 а – Йоана Стоянова
9 б – Ангел  Милков
9 в – Явор Киряков

10 а – Мариета Дамянова
10 б – Анелия Маджарска

11 а – Виолета Стоянова
11 б – Ангелина Димитрова
11 в – Станислава Докторова

12 а – Албена Ашминова
12 б – Станчо Панов
12 в – Татяна Балова

Ученическа интерпретация на различните стилове - Кубизъм и Сецесион чрез колажната техника.

Автори на творбите са ученици от 10б клас - Симона, Катрин, Валентина, Даниела, Ивет, Росица и Никол -  профил „Чуждоезиков с компютърна графика“, с ръководител д-р Моника Михайлова.

kolaj1kolaj2kolaj3kolaj4kolaj5kolaj6kolaj7

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Мярка Дейности Срок за изпълнение
Цел №1 Създване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността   
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 1 Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността чрез публикуването му на сайта на училището. октомври 2015 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния маратон на четенето ежегодно- април
3 Участие на учители и ученици от 137 СОУ в провеждане и популяризиране на инициативата "Подарък за библиотеката на класа" декември 2015 г.
4 Организиране на четения по класове на тема: "В чудния свят на книгата" ежегодно
5 Организиране на училищни инициативи за подаряване и размяна на прочетени детски и юношески книги ноември 2015г.
6 "Литературно предизвикателство"- списък с книги от различни жанрове, епохи и автори (напр. исторически роман, книга от съвременен български автор, стихосбирка, книга, отличена с литературна награда и т.н.) лято 2016г.
Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения 1 Организиране на инициативи по класове за включване на родители на ученици в съвместно четене под заглавие: "Мама, татко, аз и книгата" трикратно в рамките на всяка учебна година
2 Училищни инициативи за организиране на "отворени врати" за родители в часовете по литература трикратно в рамките на всяка учебна година
3 Организиране на посещения по класове на Столична библиотека и книжарници и избиране на подходящи книги декември 2015г.и май 2016г.
4 Споделяне на добри практики на колеги за насърчаване на четенето постоянен
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива 1 Организиране на кът с книги в класните стаи за занимания по интереси постоянен
2 Осигуряване на дигитални материали за четене в училищната библиотека ежегодно
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност 1 Организиране на училищно състезание за бързо и грамотно писане март 2016 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния литературен конкурс "Петя Дубарова" и в Националния конкурс за литературно творчество "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев" юни 2015 г., юни 2016, април2016г.
3 Диагностициране на езиковото равнище на децата в края на първи клас май 2016 .
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми 1 Участие в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на четенето и грамотността ежегодно
Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност 1 Участие на учители от 137 СОУ в организираните обучения на преподаватели по БЕЛ "Стратегии и практики за изработване на инструментариум за оценяване на четивната грамотност на учениците" 2015 - 2016 г.
2 Участие в организираните обучения на учители на тема: "Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии" 2015 г.
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 1 Организиране на инициатива "Да четем с кака и батко" за съвместно четене на ученици от начален и прогимназиален курс в рамките на целодневното обучение 2016 г.
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите      
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 1 Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в образователния процес 2016 г.
2 Използване на електронни речници, справочници и електронни библиотеки за засилване на интереса към четенето и подобряването на четивната техника на учениците постоянен
3 Участие в обучения на учители на тема: "Методически насоки за интегриране на съвременните информационни технологии в учебния процес" 2015 г.

Начало 137 СУ "Ангел Кънчев"

"Българине! Юнашки сине! Престани да бъдеш роб! Доста си търпял иго - доста и премного. На небето е додеяло, а на земята дотежало да слушат твоите въздишки. Погледни в слънцето на правдата и виж що е свобода - пожелай я от все сърце! Пробуди се и извикай юнашки: свобода! Земята ще отекне: свобода! Посвети се и повикай: правда! А небето ще се отзове: правда! Подкани се и затръби: народност! Хиляди юнаци ще се провикнат: народност!"

(Белград, 28 март 1868 г.) Ангел Кънчев

Житейски път

Ангел Кънчев1850 г. - Ангел Кънчев се ражда в град Трявна в семейството на майстора зидар Кънчо Ангелов и Гана Пандурска. Той е най-будният ученик в Трявна, учител му е самият П.Р.Славейков. От него Ангел Кънчев получава първите си уроци по родолюбие.

1860 г. - Семейството на Ангел Кънчев се преселва в крайдунавския град Русчук (дн. Русе)

1861-66 г. - Ангел Кънчев учи в известното Варошко училище. Негов учител е Драган Цанков, основател на читалище "Зора".

1866 г. - Ангел Кънчев е изпратен да учи в българската гимназия в Болград, Бесарабия. Прекъсва обучението си с намерението да се включи във Втората българска легия в Сърбия.

1867 г. - Записва се в Белградската артилерийска школа, където учи две години.

1869 г. - Ангел Кънчев получава първото си бойно кръщение, участвайки в превземането на Турската крепост в Белград.

1870 г. - Ангел Кънчев се записва студент в областното земеделско-индустриално училище, където учи една година.

1871 г. - Ангел Кънчев започва съвместна обиколка с Васил Левски за изграждане на вътрешна революционна организация в България. 5 март

1872 г. - Ангел Кънчев се самоубива на Русенското пристанище при опит да бъде задържан от турските власти.

 

Къща музей "Aнгел Кънчев"

Родната къща на Ангел Кънчев била една от най-хубавите в Трявна. Баща му Кънчо Ангелов, майстор-зидар, я изградил по подобие на къщите в по-големите градове.

Къщата е запазена и до сега. Намира се в центъра на града, на улица “Долна” и е превърната в къща – музей. Прочут е със своето вътрешно архитектурно оформление. Посетителят дълго време се възхищава на стълбището, сводестите врати, обкованите с дървени пръчки прозорци, които вечeр се затварят с капаци. Зографите са окрасили таваните с български орнаменти.

Къща музей Ангел Кънчев Къща музей Ангел Кънчев Къща музей Ангел Кънчев

 

В памет на Ангел Кънчев

На 17 март 2010 г. (по стар стил е 5 март) се навършиха 138 години от героичната смърт на революционера - демократ Ангел Кънчев (1850-1872).

Преклонение

По А. Георгиев

Измина повече от век,
но помни те брегът...

"Героите умират рано. От вражеска
или от своята
ръка.
Смъртта
погубва младостта,
щом младостта по-силна е
от нея.

Едни очи,
които търсят свободата,
не могат да я гледат
през решетки.

По-силна няма от десницата,
която пази
сетния куршум
за себе си.

По-свята няма от десницата,
готова да плати мечтите
със живот.

Българийо,
родино на герои,
един младеж
на двадесет и две години
умря за теб,
за свободата ти!

И в тоя ден
за свято преклонение
той идва пак
със свойите двадесет и две години
да види свойта смърт
и бъдния живот,
роден от нея,
той идва
да прегърне свободата
и да се вслуша в песента,
чийто първи звук
бе изстрел".

(В "Дунавска правда", Русе, бр.65 от 17 март 1962г.)

Паметник на Ангел Кънчев в Трявна (скулптор Ил. Илиев)

Страница 5 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре