Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Уважаеми родители,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната тази година изпити за проверка на способностите за пети клас няма да има. С решение на педагогическия съвет ще бъдат сформирани 4 паралелки за 5 клас с по 26 ученици, с избираеми учебни часове по следните предмети: математика и ИТ – 2 паралелки,математика и чужд език – 1 паралелка; предприемачество и бизнес и чужди езици – английски или немски – 1 паралелка.

Изтеглете, попълнете и предайте на класния ръководител прикачения файл - Заявление (за ученици от 137 СУ); за ученици от други училища, заявлението и копие от удостоверението за завършен начален етап предайте на заместник директорите.

Срокът за подаване на заявленията за учениците от 137 СУ е 11 юни 2021 г., а срокът за подаване на заявления за учениците от други училища е 09 юли 2021 г.

Разпределение на учениците от 5 клас по паралелки:

График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2021 – 2022 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Директор

Владимир Миков

Магистър по икономика; Българска филология;

Сертифициран обучител в 14социални компетенции "Soft skills"

Владимир Емилов Миков
Заместник-директор по учебната дейност

Ирена Зъздрова

 

Математик - магистър.

Учител по математика.

Ирена Зъздрова
Заместник-директор по учебната дейност

Росица Димова

Магистър по начална и предучилищна педагогика

Специализации:

- Второ ПКС

- Английски език

- eTwinning посланик за България

Отговаря за начален етап.

Приемно време за родители:

- понеделник - 07:30 - 09:30
- петък - 11:30 - 14:00

Росица Димова
Заместник-директор по административно стопанската дейност

Стефка Маноилова

 

Икономист - магистър.

Учител по пазарна икономика,маркетинг и счетоводство.

Член на методичния съвет на Джуниър Ачийвмънт - България.

Преподавател в колеж по мениджмънт "Адам Смит".

Стефка Маринова Маноилова
Заместник-директор по учебната дейност

Нели Георгиева

Магистър - преподавател по руски и английски език.

Специализации - базов учител по английски език в средното училище и 4 ПКС.

 neligeorgieva

Свободни места към 15.09.2021 г., съгласно Наредба № 10, чл. 104, ал. 1 и ал. 2, за организацията и дейностите в училищното образование в 137 СУ „Ангел Кънчев“ – гр. София

Клас

Наименование на класа

Вид паралелка

Брой свободни места

1

а

общообразователна

1

4

г

общообразователна

2

5

г

общообразователна

4

6

а

общообразователна

1

8 а Профил Предприемачески 1

11

а

Профил Предприемачески

3

11

б

Профил Чужди езици

3

11

в

Профил Софтуерни и хардуерни науки

1

12

а

Профил Предприемачески

9

12

б

Профил Чужди езици

7

12

в

Профил Софтуерни и хардуерни науки

5

м. септември

- откриване на учебната година

м. декември

- месец за борба с наднорменото тегло при децата - спортни мероприятия

- коледни тържества

м. март

- ученическа изложба на мартеници

- тържество за буквите - І клас

- 17 март - патронен празник на училището

м. май

- ден на ученическото самоуправление (посветен на деня на Европа - 9 май)

- изпращане на випуска

- абитуриенски бал

- инпровизиран базар на рисунки и изделия изработени от наши ученици

Страница 9 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре