Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Този правилник е за дейността и организацията на ученическия съвет към 137 СОУ "Ангел Кънчев".

Към правилника

Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № 6224-336/14.8.2019 г. на директора на 137 СУ "Ангел Кънчев"

Заповед № 6304-43/3.10.2019 г. на директора на 137 СУ "Ангел Кънчев"

Гергана Крумова,
Бакалавър и магистър по психология

gergana krumova

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието

Член на Професионалната общност за Приобщаващо образование

Един от авторите на практически наръчници на изд.Раабе България: “Позитивна образователна среда. Превенция на проблемното поведение, тормоза и насилието” и “Приобщаващо образование”

Допълнителни квалификации в:
 • „Подходи и техники в консултантската дейност на училищните психолози“ - СУ „ Климент Охридски“ ДИУУ
 • „Обучителни затруднения и емоционално поведенчески затруднения в начална училищна възраст“  -  НБУ
 • „Поведенчески проблеми в училище-оценка и техники за работа“  -  НБУ
 • Сертифициран обучител в 14 ключови социални компетенции на  млада  работна сила

Сертифициран Педагог - Коуч от RVB CONSULTING

Сертифициран базов консултант по Позитивна психотерапия от Дружеството по позитивна психотерапия

Сертифициран треньор по шест социални компетентности на ученици в гимназиален курс

Интервюта:

Споделената отговорност между училището и семейството е ключът към превенция на агресията в училище

Начални учители

 • Росица Димитрова Димова - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
 • Бойка Милчова Гюрнева - старши учител
  Елка Андреева Маринова - старши учител
  Емилия Петрова Ушагелова - старши учител
  Зорка Димитрова Нинова - старши учител
  Ирина Методиева Василева - старши учител
  Ирена Христова Райкова - учител
  Мариана Досева Ачева - старши учител
  Мая Детелинова Тисовска - старши учител
  Нина Тенева Павлова - старши учител
  Павлина Рангелова Първанова – старши учител
  Росица Йорданова Хаджиминева - старши учител
  Христалена Тодорова Георгиева - старши учител
  Десислава Христова Миленкова – старши учител
  Даниела Стефанова Александрова – учител
  Светлана Иванова Драганова – старши учител
  Станислава Димитрова Никифорова - старши учител
  Лена Тодорова Недялкова – старши учител
  Розалина Альошева Хаджиева – старши учител
  Павлинка Владимирова Йончева – учител
  Снежка Василева Николова - старши учител
 • Николета Владимирова Стоянова – учител
  Цецка Вергилова Обретенова - старши учитител
  Соня Илиева Симеонова – старши учител

Английски език

 • Анна Георгиева Ковачева - старши учител
  Павлинка Иванова Иванова - учител
  Галина Юлианова Василева - старши учител
 • Татяна Ганчева Тушева - Бонева – старши учител

 

Учители - прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

 • Владимир Емилов Миков - директор на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Станислава Минева Докторова - старши учител
  Албена Христомирова Ашминова - старши учител
  Анелия Несторова Венева-Маджарска - старши учител
  Евгения Димчева Иванова - старши учител
  Йоана Красимирова Стоянова - учител

Английски език

 • Нели Панова Георгиева - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Бонка Илиева Петрова - старши учител
  Ренета Викторова Вълкова - старши учител
  Ангелина Димитрова Йорданова - старши учител
  Славина Михайлова Танова - старши учител
  Ангел Милков Милков –  учител

Руски език

 • Велислава Емилова Николова - старши учител

Немски език

 • Даниела Павлова Михова - старши учител

Математика

 • Ирена Стоянова Зъздрова - зам.-директор по УД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Ваня Георгиева Захариева - старши учител
  Таня Василева Гунева - старши учител
  Иванка Цветанова Христова - старши учител
  Илияна Вълчева Гърбева - старши учител

Информационни технологии

 • Клавдия Захариева Петрова - ръководител компютърен кабинет, старши учител
  Весела Иванова Младенова - старши учител
  Даниелина Димитрова Антонова - старши учител
  Лидия Николова Алексиева - учител
 • Явор Пламенов Киряков - учител

История и цивилизация

 • Татяна Тодорова Балова-Димитрова - старши учител
  Нора Георгиева Топалова - старши учител

География и икономика

 • Виктория Добрева Каранлъкова - старши учител
  Василка Костова Михайлова - старши учител

Физика и химия

 • Мариета Георгиева Дамянова - старши учител
  Пламен Благоев Митев - старши учител

Биология и здравно образование

 • Доротея Илиева Георгиева - старши учител
  Елизабет Атанасова Петкова - старши учител

Обществени науки

 • Илиян Георгиев Ашминов - старши учител

Технологии

 • Виолетка Генова Стоянова - старши учител

Музика

 • Ива Петрова Йорданова - старши учител
 • Ивайло Росенов Банабаков - учител

Изобразително изкуство

 • Моника Анатолиева Михайлова - учител

Физическа култура и спорт

 • Станчо Благоев Панов - старши учител
  Теодора Владимирова Смочевска - старши учител

Икономически науки

 • Стефка Маринова Маноилова - зам.-директор - АСД на 137 СУ "Ангел Кънчев"
  Анелия Стефанова Ел Амин - старши учител

Страница 10 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре