This site use cookies. Read more...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

"Българине! Юнашки сине! Престани да бъдеш роб! Доста си търпял иго - доста и премного. На небето е додеяло, а на земята дотежало да слушат твоите въздишки. Погледни в слънцето на правдата и виж що е свобода - пожелай я от все сърце! Пробуди се и извикай юнашки: свобода! Земята ще отекне: свобода! Посвети се и повикай: правда! А небето ще се отзове: правда! Подкани се и затръби: народност! Хиляди юнаци ще се провикнат: народност!"

(Белград, 28 март 1868 г.) Ангел Кънчев

Житейски път

Ангел Кънчев1850 г. - Ангел Кънчев се ражда в град Трявна в семейството на майстора зидар Кънчо Ангелов и Гана Пандурска. Той е най-будният ученик в Трявна, учител му е самият П.Р.Славейков. От него Ангел Кънчев получава първите си уроци по родолюбие.

1860 г. - Семейството на Ангел Кънчев се преселва в крайдунавския град Русчук (дн. Русе)

1861-66 г. - Ангел Кънчев учи в известното Варошко училище. Негов учител е Драган Цанков, основател на читалище "Зора".

1866 г. - Ангел Кънчев е изпратен да учи в българската гимназия в Болград, Бесарабия. Прекъсва обучението си с намерението да се включи във Втората българска легия в Сърбия.

1867 г. - Записва се в Белградската артилерийска школа, където учи две години.

1869 г. - Ангел Кънчев получава първото си бойно кръщение, участвайки в превземането на Турската крепост в Белград.

1870 г. - Ангел Кънчев се записва студент в областното земеделско-индустриално училище, където учи една година.

1871 г. - Ангел Кънчев започва съвместна обиколка с Васил Левски за изграждане на вътрешна революционна организация в България. 5 март

1871 г. - Ангел Кънчев се самоубива на Русенското пристанище при опит да бъде задържан от турските власти.

 

Къща музей "Aнгел Кънчев"

Родната къща на Ангел Кънчев била една от най-хубавите в Трявна. Баща му Кънчо Ангелов, майстор-зидар, я изградил по подобие на къщите в по-големите градове.

Къщата е запазена и до сега. Намира се в центъра на града, на улица “Долна” и е превърната в къща – музей. Прочут е със своето вътрешно архитектурно оформление. Посетителят дълго време се възхищава на стълбището, сводестите врати, обкованите с дървени пръчки прозорци, които вечeр се затварят с капаци. Зографите са окрасили таваните с български орнаменти.

Къща музей Ангел Кънчев Къща музей Ангел Кънчев Къща музей Ангел Кънчев

 

В памет на Ангел Кънчев

На 17 март 2010 г. се навършиха 128 години от героичната смърт на революционера - демократ Ангел Кънчев (1850-1872).

Преклонение

По А. Георгиев

Измина повече от век,
но помни те брегът...

"Героите умират рано. От вражеска
или от своята
ръка.
Смъртта
погубва младостта,
щом младостта по-силна е
от нея.

Едни очи,
които търсят свободата,
не могат да я гледат
през решетки.

По-силна няма от десницата,
която пази
сетния куршум
за себе си.

По-свята няма от десницата,
готова да плати мечтите
със живот.

Българийо,
родино на герои,
един младеж
на двадесет и две години
умря за теб,
за свободата ти!

И в тоя ден
за свято преклонение
той идва пак
със свойите двадесет и две години
да види свойта смърт
и бъдния живот,
роден от нея,
той идва
да прегърне свободата
и да се вслуша в песента,
чийто първи звук
бе изстрел".

(В "Дунавска правда", Русе, бр.65 от 17 март 1962г.)

Паметник на Ангел Кънчев в Трявна (скулптор Ил. Илиев)

esafety label 137high school

Our partners

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

Go to top