This site use cookies. Read more...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА

През 1957 г. 137 основно училище се отделя от 37 средно смесено училище. Първоначалният състав е: 24 паралелки, обучавани от 28 учители. Започва и строежът на сградата, която отваря врати през следващата година. От учебната 1958/1959 г. 137 ОУ се слива със 112 начално училище и приема неговото име - "Ангел Кънчев".

Младият педагогически колектив под ръководството на директора Тодор Кьопчев и съвместно с родителите се залавя с ентусиазъм да благоустрои района на училището - оформя се тревна площ, посаждат се декоративни дървета, изграждат се баскетболно и волейболно игрище.

Със средства от продажба на лотарийни билети през 1958 година е закупен радиоапарат, а през следващата са събрани пари за ремонт и за изграждане на дренажна система.

Родителският комитет взема дейно участие в подобряването на материалната база на училището.

Не липсват и спонсори. Физкултурно дружество "Септември" отпуска средства за ограждане на спортната площадка, а ДИП "Малчика" /дн."Нестле-София'7 купува радиоуредба.

През учебната 1959/1960 г. вече се чувства недостиг на класни стаи и обучението се извършва на 3 смени. Ето защо през 1960 г. започва строежът на пристройки - 7 допълнителни класни стаи, физкултурен салон, библиотека, столова. Двете отделни сгради са свързани с колонада, която през 1964г. е остъклена.

През 1962 година преподавателката по рисуване Златка Златева подарява на училището изработен от нея бюст на Ангел Кънчев и на 17 март същата година за първи път е честван патронният празник във връзка с 90-годишнината от смъртта на Ангел Кънчев.
Летописната книга съобщава и за спортните постижения на училището.

След 1975 година е създаден ученически завод към ЗК "Малчика", в който работят ученици и учители. Ежегодно е провеждан и преглед на художествената самодейност. Уреждани  са  и  изложби  на  рисунки  и  предмети, изработени в час по трудово обучение. По традиция всяка година есента учениците са участвали в селскостопански бригади. Организирани са спортни празници, екскурзии /често до Русе - лобното място на Ангел Кънчев.

1991/92 учебна година 137 основно училище променя статута си. То израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение.

Първият випуск абитуриенти получава дипломите си за завършено средно образование на 01.07.1995 г. в музея "Земята и хората".

Любимият на всички ученици от начален курс "Образователен театър" започва да изнася представление от учебната 1995/96 г.

Училищният вестник започва да излиза през февруари 1998г.

Учениците от горен курс в продължение на няколко учебни години получават професионална квалификация по икономика и мениджмънт, като дипломите се издават от Техникума по търговия и банково дело.

Гордост за училището са изявите на ученическата фирма "Литъл Битъл". През 2001 година тя печели първо място на националното състезание за най-добър бизнес-план, първо място за рекламен клип и второ място за цялостно представяне на годишната церемония на фондация "Джуниър Ачивмънт".

Учебната 2001/2002 година 137 училище навършва 45 години от създаването си. 1099 ученици се обучават в 43 паралелки - 16 в начален, 19 в среден и 8 в горен курс. В училището работят 75 преподаватели.

През 2007 г. тържествено е отбелязан 50 - годишният юбилей на училището във Военния клуб. Учениците изнасят впечатляваща програма, показваща техните таланти в различни области.

Днес, училището разполага с 40 паралелки - 17 от които І - ІV клас, и 23 от V - XII клас, 935 ученици, обучавани от 66 учители.

137 СОУ е изградило авторитет на едно от водещите училища в район "Люлин" - гр. София.

esafety label 137high school

Our partners

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

Go to top