Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

- Профил Предприемачески - 1 място;
- Профил Хуманитарни науки - 3 места;
- Профил Софтуерни и хардуерни науки - 2 места

Подаване на документи за III-то класиране - на 26.7.2021 г. и 27.07.2021 г. в електронната платформа.

Записване на приетите на III-то класиране - на 30.07.2021 г. - в училището, в което е приет ученика.

Работно време на комисията – от 08:00 ч. до 18:00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора – по утвърден образец;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от акта за раждане;

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6) се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.

Обобщен график за допълнителни дейности в периода 01-23.6.2021 г. за учениците от начален етап.

Страница 1 от 11

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре