Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Мярка Дейности Срок за изпълнение
Цел №1 Създване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността   
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 1 Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността чрез публикуването му на сайта на училището. октомври 2015 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния маратон на четенето ежегодно- април
3 Участие на учители и ученици от 137 СОУ в провеждане и популяризиране на инициативата "Подарък за библиотеката на класа" декември 2015 г.
4 Организиране на четения по класове на тема: "В чудния свят на книгата" ежегодно
5 Организиране на училищни инициативи за подаряване и размяна на прочетени детски и юношески книги ноември 2015г.
6 "Литературно предизвикателство"- списък с книги от различни жанрове, епохи и автори (напр. исторически роман, книга от съвременен български автор, стихосбирка, книга, отличена с литературна награда и т.н.) лято 2016г.
Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения 1 Организиране на инициативи по класове за включване на родители на ученици в съвместно четене под заглавие: "Мама, татко, аз и книгата" трикратно в рамките на всяка учебна година
2 Училищни инициативи за организиране на "отворени врати" за родители в часовете по литература трикратно в рамките на всяка учебна година
3 Организиране на посещения по класове на Столична библиотека и книжарници и избиране на подходящи книги декември 2015г.и май 2016г.
4 Споделяне на добри практики на колеги за насърчаване на четенето постоянен
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива 1 Организиране на кът с книги в класните стаи за занимания по интереси постоянен
2 Осигуряване на дигитални материали за четене в училищната библиотека ежегодно
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност 1 Организиране на училищно състезание за бързо и грамотно писане март 2016 г.
2 Участие на ученици от 137 СОУ в Националния литературен конкурс "Петя Дубарова" и в Националния конкурс за литературно творчество "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев" юни 2015 г., юни 2016, април2016г.
3 Диагностициране на езиковото равнище на децата в края на първи клас май 2016 .
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми 1 Участие в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на четенето и грамотността ежегодно
Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност 1 Участие на учители от 137 СОУ в организираните обучения на преподаватели по БЕЛ "Стратегии и практики за изработване на инструментариум за оценяване на четивната грамотност на учениците" 2015 - 2016 г.
2 Участие в организираните обучения на учители на тема: "Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии" 2015 г.
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 1 Организиране на инициатива "Да четем с кака и батко" за съвместно четене на ученици от начален и прогимназиален курс в рамките на целодневното обучение 2016 г.
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите      
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 1 Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в образователния процес 2016 г.
2 Използване на електронни речници, справочници и електронни библиотеки за засилване на интереса към четенето и подобряването на четивната техника на учениците постоянен
3 Участие в обучения на учители на тема: "Методически насоки за интегриране на съвременните информационни технологии в учебния процес" 2015 г.

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре