Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

Гергана Крумова,
Бакалавър и магистър по психология

gergana krumova

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието

Член на Професионалната общност за Приобщаващо образование

Един от авторите на практически наръчници на изд.Раабе България: “Позитивна образователна среда. Превенция на проблемното поведение, тормоза и насилието” и “Приобщаващо образование”

Допълнителни квалификации в:
  • „Подходи и техники в консултантската дейност на училищните психолози“ - СУ „ Климент Охридски“ ДИУУ
  • „Обучителни затруднения и емоционално поведенчески затруднения в начална училищна възраст“  -  НБУ
  • „Поведенчески проблеми в училище-оценка и техники за работа“  -  НБУ
  • Сертифициран обучител в 14 ключови социални компетенции на  млада  работна сила

Сертифициран Педагог - Коуч от RVB CONSULTING

Сертифициран базов консултант по Позитивна психотерапия от Дружеството по позитивна психотерапия

Сертифициран треньор по шест социални компетентности на ученици в гимназиален курс

Интервюта:

Споделената отговорност между училището и семейството е ключът към превенция на агресията в училище

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре