Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

logo classОт ноември 2015 г. 137 СУ „ Ангел Кънчев“  реализира  и работи по проект „CL@SS“ за развитие на социални компетенции на учениците от гимназиален курс на средното училище съвместно с Международен консорциум от организации: Националната школа по мениджмънт – България, Колеж по икономика – Румъния, Младежки център – Словения, Браншова организация на професионалните средни училища - Турция, Обучителна и консултантска организация – Чехия.
Продължителност на проекта :  01.11.2015 – 30.10.2017

Основните  цели на проекта са:
• Устойчиво развитие на социалните компетенции на учениците от гимназиален курс;
• Повишаване на интереса на учениците към учебните предмети и на мотивацията  им за учене.

Кои социални компетенции ще развиваме?
• К1 - Ефективна комуникация;
• К2 - Сътрудничество;
• К3 - Предприемачество;
• К4 - Решаване на проблеми;
• К5 - Учене през целия живот;
• К6 - Събиране и управление на информация.

Основни целеви групи:
• Преподаватели в гимназиален курс;
• Ученици от гимназиален курс.

Очаквани резултати
• Нов модел на преподаване, който ще стимулира активността и креативността на учениците и ще направи по-привлекателни учебните занятия;
• Развити преносими компетенции, които ще увеличат конкурентоспособността на учениците, ще хармонизират взаимоотношенията на младите хора;
• Повишени удовлетвореност  и самочувствие на учителите в учебния процес.

Очакваното въздействие:

За учениците:
• по-привлекателни учебни часове;
• по-разбираемо учебно съдържание;
• по-добра производителност;
• по-голяма мотивация да учат;
• плавен преход към по-нататъшно образование и към пазара на труда;

За учителите:
• по-добра квалификация;
• по-добра мотивация и увереност в обучението на своите ученици;

За средното училище като цяло:
• по-ефективен учебен процес;
• оптимизиране на извънкласни разходи за обучение;
• по-ефективна комуникация и сътрудничество между страните в учебно-възпитателния процес.

Уеб сайт на проекта: http://softskillsatclass.eu/

Новини от втората международна среща в ПРАГА

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре